• Obecná pravidla použití průkazů ALIVE naleznete na www.alive.cz/podminky/
 • Slevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované obchodníkem držitelům PLATNÝCH karet ALIVE.
 • Slevy poskytují obchodníci na obchodních místech uvedených v databázi slev na www.alive.cz.
 • Obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou. V případě e-shopu je označení umístěno u přihlášení do verifikačního formuláře.
 • Při využívání slev on-line je vyžadována verifikace, která ověří platnost karty ALIVE.
 • Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb.
 • Pokud obchodník neurčí jinak, slevu pro držitele karet ALIVE nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými obchodníkem.

 
Druhy slev
 
Existuje několik druhů slev, se kterými je možno se u obchodníků setkat.
 

 • 10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení obvyklé (prodejní) ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech
 • 2 za 1, 3 za 2 – speciální EXKLUZIVNÍ nabídka. Nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být držitelem platného průkazu ALIVE. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený obchodníkem).
 • 2+1 – speciální EXKLUZIVNÍ nabídka. Ke dvěma placeným produktům je třetí (nejlevnější ze všech tří) zdarma. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být držitelem platného průkazu ALIVE.
 • speciální cena – cena snížená pouze pro držitele karet ALIVE
 • speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci držitel karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu.

 
Přesná specifikace všech slev je uvedena v databázi slev na www.alive.cz nebo bude na požádání sdělena konkrétním poskytovatelem.